Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International je celosvetová organizácia, ktorej cieľom je starostlivosť o dodržiavanie ľudských práv a ktorá podporuje obete porušení týchto práv. Koná podľa idey pomoce poškodeným a bezbranným voči právu, zaoberá sa individuálnymi prípadmi. Je nezávislá, nestranná a neutrálna, keď ide o názory a politické systémy. Nie je tiež financovaná zo štátnych prostriedkov. Amnesty International už takmer 50 rokov stráži všetky ľudské práva. Bezpochyby sa významne zapríčinila o zdôraznenie tejto záležitosti nadnárodným  a nadpolitickým spôsobom aj o urobenie z nej dôležitej časti verejnej debaty. Bibliou organizácie je Všeobecná deklarácia ľudských práv. AI si v minulosti určila hlavné ciele, aktuálne aj teraz. Patria k ním: uvoľnenie väzňov svedomia a zaručenie im čestného súdneho konania, odpor proti trestu smrti, tortúram a iným krutým metódam konania voči väzňom, dodržiavanie medzinárodných štandardov – boj za spravodlivosť, podľa ktorej konzekvencie nesú ľudia zodpovední za porušovanie ľudských práv, boj za rešpektovanie ľudských práv v globálnom rozsahu. Dnes rozsahom organizácie je takmer celý svet – 140 štátov a teritórií. Spája 2,2 milióna ľudí, pre ktorých najvyššou hodnotou je ľudská sloboda. Reaguje na všetky prejavy porušovania ľudských práv. Je aktívna vo všetkých debatách,  ktoré nadväzujú na tému ľudských práv. Posiela delegácie na stretnutia vlád a medzinárodných organizácií. Ak ku konkrétnemu štátu nie je prístup, základom sú informácie získané od diplomatov, utečencov, médií.

Vyberám toleranciu! „Tolerancia musí byť netolerantná voči netolerancii.” (Immanuel Kant) Tolerancia podľa platnej definície je vedomý súhlas so všetkými prejavmi odlišnosti. To považovanie všetkých názorov, vyznaní a spoločenských postojov za rovnoprávne. To nesúhlas s diskrimináciou v každom aspekte života.
Platí takáto definícia naozaj? Je tolerancia v súčasnom svete všeobecná? Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stávame sa čoraz modernejšími a otvorenejšími, často našim najväčším problémom je strach z prelamovania kultúrnych bariér. Strach s uznania za skutočné všetkých právd okrem vlastných. Strach, z ktorého sa rodí agresia, diskriminácia a násilie na kultúrnom a národnostnom pozadí. A predsa tolerancia patrí k najdôležitejším prvkom ideológie spojenej Európy. Servis wybieramtolerancje.pl vznikol s cieľom propagovať základné ľudské práva a činnosti iniciované s cieľom bojovať o ľudskú slobodu a česť. Tu nájdete aktuálne informácie o všetkých podujatiach, programoch a iniciatívach konaných pre ochranu ľudských práv. Dozviete sa, aké organizácie podporujú také činnosti a aké dokumenty ich regulujú. Pripojte sa a vyberte toleranciu.


Template Design by Derby Web Design