Európsky súd pre ľudské práva

ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodným súdnym orgánom. Skúma veci na základe individuálnych a hromadných žiadostí. Napriek tomu, do roku 1990 sťažnosti mohli byť predkladané Súdu iba štátmi. Sťažnosti musia byť podpísané, iba za výnimočných okolností Súd uznáva anonymné sťažnosti. V sťažnosti treba dôkladne určiť, aké právo bolo porušené. Odvolanie sa na rozhodnutie Súdu je možné až po využití všetkých možností hľadania spravodlivosti v štáte. Čas na predloženie žiadosti sa končí po 6 mesiacoch od dátumu konečného rozhodnutia, ktoré bolo urobené v štáte. O správnosti žiadostí a ich ďalšom osude rozhodujú sudcovia, ktorí sú základom Súdu. Momentálne je ich 47. Sudcovia Súdu sú menovaní na šesťročné obdobie a nemôžu rezignovať na túto funkciu. Dôležité je, že nezastupujú žiadateľov, a vydávajú rozsudky vo vlastnom, nezávislom mene. Vyhlasujú rozsudky proti štátom, v zastúpení ktorých boli povolaní. V súvislosti s úlohami, ktoré im boli pridelené, plnia rôzne funkcie – spĺňajú povinnosti sudcu alebo pripravujú konkrétne veci pre skúmanie. Ich úloha je úplne nezávislá, napriek všeobecnému názoru ESĽP nepodlieha Rade Európy, a je úplne samostatný. Európsky súd pre ľudské práva stráži dodržiavanie Konvencie o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pod týmto názvom vykonáva funkciu od roku 1998. Skôr na podobnom princípe pôsobila Európska komisia pre ľudské práva (z 1950) a Súd pre ľudské práva (z 1959). Orgán bol povolaný na základe Európskej konvencie ľudských práv, ktorá vznikla vo výsledku medzinárodnej zmluvy v roku 1950. Sídlo sa nachádza v Štrasburgu.

Vyberám toleranciu! „Tolerancia musí byť netolerantná voči netolerancii.” (Immanuel Kant) Tolerancia podľa platnej definície je vedomý súhlas so všetkými prejavmi odlišnosti. To považovanie všetkých názorov, vyznaní a spoločenských postojov za rovnoprávne. To nesúhlas s diskrimináciou v každom aspekte života.
Platí takáto definícia naozaj? Je tolerancia v súčasnom svete všeobecná? Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stávame sa čoraz modernejšími a otvorenejšími, často našim najväčším problémom je strach z prelamovania kultúrnych bariér. Strach s uznania za skutočné všetkých právd okrem vlastných. Strach, z ktorého sa rodí agresia, diskriminácia a násilie na kultúrnom a národnostnom pozadí. A predsa tolerancia patrí k najdôležitejším prvkom ideológie spojenej Európy. Servis wybieramtolerancje.pl vznikol s cieľom propagovať základné ľudské práva a činnosti iniciované s cieľom bojovať o ľudskú slobodu a česť. Tu nájdete aktuálne informácie o všetkých podujatiach, programoch a iniciatívach konaných pre ochranu ľudských práv. Dozviete sa, aké organizácie podporujú také činnosti a aké dokumenty ich regulujú. Pripojte sa a vyberte toleranciu.


Template Design by Derby Web Design