Formularz(wymagane)
(wymagane)Wyślij wiadomość

Vyberám toleranciu! „Tolerancia musí byť netolerantná voči netolerancii.” (Immanuel Kant) Tolerancia podľa platnej definície je vedomý súhlas so všetkými prejavmi odlišnosti. To považovanie všetkých názorov, vyznaní a spoločenských postojov za rovnoprávne. To nesúhlas s diskrimináciou v každom aspekte života.
Platí takáto definícia naozaj? Je tolerancia v súčasnom svete všeobecná? Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stávame sa čoraz modernejšími a otvorenejšími, často našim najväčším problémom je strach z prelamovania kultúrnych bariér. Strach s uznania za skutočné všetkých právd okrem vlastných. Strach, z ktorého sa rodí agresia, diskriminácia a násilie na kultúrnom a národnostnom pozadí. A predsa tolerancia patrí k najdôležitejším prvkom ideológie spojenej Európy. Servis wybieramtolerancje.pl vznikol s cieľom propagovať základné ľudské práva a činnosti iniciované s cieľom bojovať o ľudskú slobodu a česť. Tu nájdete aktuálne informácie o všetkých podujatiach, programoch a iniciatívach konaných pre ochranu ľudských práv. Dozviete sa, aké organizácie podporujú také činnosti a aké dokumenty ich regulujú. Pripojte sa a vyberte toleranciu.


Template Design by Derby Web Design