Rasizmus

Rasizmus

Farba kože kedysi rozhodovala o sociálnom položení človeka. Ľudia s tmavšou kožou mohli byť len otrokmi u „bielych”. Takéto vzťahy sa už dávno skončili (otroctvo bolo ukončené v roku 1865), ale časť „bieleho” spoločenstva naďalej cíti odpor voči osobám s tmavou kožou, demonštrujúc to nadávkami, agresiou, a dokonca násilím. Iné „farebné” národy, ako Aziati a Arabi, tiež sú často obetami rasovej diskriminácie. Rasizmus je prvok rôznych ideológii. Je to názor, podľa ktorého isté rasy sú lepšie ako druhé. Stal sa závažnou časťou nacizmu, ktorý práve týmto spôsobom vysvetľoval nutnosť likvidácie „nečistých” rás. V súčasnosti rasizmus stratil silu. Medzinárodné právo zakazuje všetky rasistické praktiky, považujúc ich za zločiny proti ľudskosti. Napriek tomu veľmi často „farební” čelia netolerancii, lebo ako inak možno opísať hádzanie banánov po černošskom chlapcovi alebo nazvanie Číňana „Žlťákom”. Nemožno bagatelizovať akékoľvek prejavy diskriminácie, hoci sú oveľa menej radikálne, sú reálnym ohrozením. Môžu v krátkom čase vyústiť do oveľa silnejších, rasistických útokov, ktoré často vedia k hlbším sporom, napr. na náboženskom, kultúrnom, národnostnom pozadí atď. Nutné je bojovanie proti všetkým symptómom rasizmu už v začiatočnej fáze. Nevyhnutná je tiež edukácia o rasovej odlišnosti. Veľa výskumov potvrdzuje, že odpor voči iným rasám často vyplýva zo strachu a nedostatku vedomostí o konkrétnej národnosti. Je teda hodnotné poznanie kultúry aj samotných „farebných”, aby sa človek stal tolerantnejší.  

Vyberám toleranciu! „Tolerancia musí byť netolerantná voči netolerancii.” (Immanuel Kant) Tolerancia podľa platnej definície je vedomý súhlas so všetkými prejavmi odlišnosti. To považovanie všetkých názorov, vyznaní a spoločenských postojov za rovnoprávne. To nesúhlas s diskrimináciou v každom aspekte života.
Platí takáto definícia naozaj? Je tolerancia v súčasnom svete všeobecná? Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stávame sa čoraz modernejšími a otvorenejšími, často našim najväčším problémom je strach z prelamovania kultúrnych bariér. Strach s uznania za skutočné všetkých právd okrem vlastných. Strach, z ktorého sa rodí agresia, diskriminácia a násilie na kultúrnom a národnostnom pozadí. A predsa tolerancia patrí k najdôležitejším prvkom ideológie spojenej Európy. Servis wybieramtolerancje.pl vznikol s cieľom propagovať základné ľudské práva a činnosti iniciované s cieľom bojovať o ľudskú slobodu a česť. Tu nájdete aktuálne informácie o všetkých podujatiach, programoch a iniciatívach konaných pre ochranu ľudských práv. Dozviete sa, aké organizácie podporujú také činnosti a aké dokumenty ich regulujú. Pripojte sa a vyberte toleranciu.


Template Design by Derby Web Design